Srdečne ďakujeme naším sponzorom:


KikaRanc sponzor Isola Bella s.r.o
Isola Bella s.r.o., Žitavce 149 - Záhradkárske potreby--------------------------------------


IBIS Vráble s.r.o. Krátka ulica 169/4, Vráble
--------------------------------------


Veľká vďaka patrí aj všetkým naším sponzorom - súkromným osobám a všetkým podnikateľom a zamestnancom, ktorí nám poskytli 2% zo svojich zaplatených daní.