Ustajňovanie koní

Za sponzorský dar 200 eur poskytneme vášmu koňovi ustajnenie, ktoré na mesiac zahŕňa:

 • ● ustajnenie v boxe 3 x 3,5 s napájačkou na vodu
 • ● soľný líz
 • ● 2 x denne kŕmenie: ovos , jačmenný šrot ( granule za príplatok podľa dohody s majiteľom )
 • ● seno v priebehu celého dňa
 • ● počas sezóny možnosť zeleného kŕmenia
 • ● zabezpečenie výbehu v prípade pekného počasia
 • ● denne odpratanie trusu z boxu
 • ● kompletné vyhnojenie boxu 1x týždenne

 • Dodatočné služby na žiadosť majiteľa koňa, ako sú:

 • ● socializácia
 • ● práca s koňom počas neprítomnosti majiteľa
 • ● lonžovanie
 • ● prijazdenie - so sedlom aj bez sedla
 • sú na dohode medzi majiteľom koňa a ustajňovateľom.


  Ustajnenie nezahŕňa:

 • ● kováčske služby
 • ● veterinárne služby
 • ● poistenie koňa
 • ● zodpovednosť za škody, ktoré kôň spôsobí na ranči alebo iným osobám

Tieto služby hradí majiteľ sám, alebo ich vyplatíme a majiteľ koňa nám ich preplatí.