Jazdecky klub

  DETSKÝ KLUB MILOVNÍKOV KONI – deti 2-6 rokov


  Zákonný zástupca dieťaťa sa stane sponzorom OZ FOUR SEASONS a ako protihodnotu získa:

  ● vozenie dieťatka na koni – po 30 minút v dobrom, bezdaždivom počasí, vo vopred dohodnutom čase,
  ● oboznamovanie sa s koníkom, so základnými povelmi, so zariadením stajne, so správaním sa v blízkosti koní,
  ● vytváranie si vzťahu ku koníkom , ale aj ostatným zvieratkám chovaným na farme,
  ● budovanie pocitu spolupatričnosti ku komunite milovníkov koní

  JAZDECKÝ KLUB FOUR SEASONS ponúka záujemcom o jazdenie:


  ● jazdenie na koni pre začiatočníkov aj pokročilých
  ● jazdecký výcvik v kruhovke aj vo výbehu
  ● pre pokročilých možnosť vychádzok po okolí pod dozorom
  ● výcvik jazdcov vo westernovom štýle
  ● príprava na preteky vo westernových disciplínach

  Účastník jazdeckého výcviku sa stane sponzorom OZ FOUR SEASONS