Dokumenty na stiahnutie

 • STIAHNI ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FOUR SEASONS.
  STIAHNI ČESTNÉ PREHLÁSENIE OSOBY STARŠEJ AKO 18 ROKOV.
  STIAHNI ČESTNÉ PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU pre deti a jazdcov do 18 rokov.
  STIAHNI STANOVY OZ FOUR SEASONS
  STIAHNI SPONZORSKÁ ZMLUVA - SÚKROMNÁ OSOBA
  STIAHNI SPONZORSKÁ ZMLUVA - FIRMA