Dokumenty na stiahnutie

  • STIAHNI ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FOUR SEASONS.
    STIAHNI ČESTNÉ PREHLÁSENIE OSOBY STARŠEJ AKO 18 ROKOV.
    STIAHNI ČESTNÉ PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU pre deti a jazdcov do 18 rokov.
    STIAHNI STANOVY OZ FOUR SEASONS
    STIAHNI SPONZORSKÁ ZMLUVA - SÚKROMNÁ OSOBA
    STIAHNI SPONZORSKÁ ZMLUVA - FIRMA