Objednávka

Ak máte vybrané z našej ponuky, prejdite na objednávkový formulár.


Vyplnením objednavkoveho formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov podla zákona číslo 428/2002 Z.z. Informácie, ktoré nám poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.